Lidens gamla kyrka

Adress: Liden Visa karta

Adress: Liden

Medeltida kyrka vackert belägen på sluttningen mot Indalsälven. Kyrkan är byggd mellan åren 1483-1510. Enligt traditionen skall den ha uppförts av dominikanermunken Josephus, kyrkoherde i Indal åren 1480-1510. Kyrkan äger en rik samling av medeltida träskulpturer.

Kyrkan restaurerades mellan åren 1911-1928, efter att stått öde i 50 år. Byggnaden utrustades med ett nytt tak och exteriören slätputsades i vitt. Sakristian försågs med ett fönster, de raserade tegelvalven ersattes med trätunnvalv och de på 1740-talet överkalkade målningarna knackades åter fram. Träskulpturer och övrig bevarad inredning återinsattes.

Det är möjligt att stenkyrkan har haft en äldre föregångare på nuvarande plats eller i dess närhet.

Visa mer

Om denna aktivitet