Målstaallmänningens naturreservat - skog för vandrare

Visa karta

Målstaallmänningens skog nyttjades för skogsbruk fram till 1950-talet men har därefter till större delen stått orörd. Området är ett kommunalt naturreservat och det finns stigar samt raststuga och vindskydd vid tjärnarna.

Då skogen är närmast opåverkad av modernt skogsbruk, så har den naturskogskaraktär med träd i olika åldrar. Stora delar av området ska få utvecklas fritt efter naturliga processer medan naturvårdsbränning görs i vissa delar. Syftet är också att bevara och tillgängliggöra områdets rekreationsvärden.

Show more