Årskort Zon 3 Bergeforsfisket

Datum: Torsdag 15 nov 2018 - måndag 31 dec 2018

Bergeforsfisket zon 3 är ett populärt sportfiskeområde i nedre delen av Indalsälven där du kan fiska året runt.

Fakta om Zon 3

Uppströms från zon 2, nedströms till områdets yttergräns vid älvmynningen. Landfiske eller båtfiske med förhyrda eller privata båtar är tillåtet.
Under perioden 1 juli - 15 oktober är fiske med skeddrag, spinnare och vobbler förbjudet i övre delen av zon 3. Nedströmsgränsen för detta förbud är markerad med skyltar.

Karta finns på hemsidan, på fiskeplatsen samt i informations- och regelfolder som tillhandahålles av fiskekortsförsäljare vid köp av fiskekort.

Visa mer

Boka nu - välj startdatum och produkt

Totalt pris
Välj datum: