Gudmundstjärn - Ett skogshemman från självhushållets tid

Visa karta

Gudmundstjärn var ett av de sista riktiga självhushållen i vårt land där nästan allt som behövdes för överlevnaden producerades på gården. Så sent som på 1940-talet var det bara ett fåtal saker som köptes utifrån. Fem generationer i rakt nedstigande led bodde här och för varje ny generation tillkom ett antal nya hus för olika ändamål. Som mest fanns här ett 30-tal byggnader. Under 165 år som Gudmundstjärn fungerade som självhushåll tillverkade kvinnorna på gården de kläder som behövdes. Ull kardades och spanns. Lin rötades, bråkades och häcklades. Det vävdes och syddes. Vadmal stampades i egen vadmalsstamp.

Sedan 1983 är Gudmundstjärn byggnadsminne och naturreservat och därmed skyddat från förändringar. Av Gudmundstjärns ursprungliga areal på ca 249 hektar ingår idag 71 hektar i naturreservatet, ca 50 hektar skog- och myrmark, ca 10 hektar inägomark och 11 hektar vatten.
Idag utgör Gudmundstjärn ett levande exempel på månghussystemet med 23 bevarade byggnader och sommartid ett levande museum med djur. Gudmundstjärn ägs av Sundsvalls kommun. Skötsel, aktiviteter och arrangemang ansvarar Gudmundstjärns intresseförening för. Intresseföreningen har även satsat på verksamhet i området runt Gudmundstjärn. Restaurering av en skogskoja, röjning och utmärkning av gamla skogsstigar samt framröjning av sedan länge igenväxta ställen, bl a hemmanet på Mosjöholm.

Om området
Husen är öppna för allmänhet under sommartid och då finns även husdjur på bete i området. Här finns:
•Ett 20-tal bevarade hus
•Skyltar med fotografier och kartor om platsens historia.
•Vandringsleder
•Skogsstigar
•Vindskydd
•Grillplatser vid sjön och övre parkeringen. Invid gården är det
inte tillåtet att elda.

Vill ni bli visade husen andra tider under året måste besöket bokas med Gudmundstjärns Intresseförening eller Sundsvalls museum. Vintertid skottas inte gården men med skidor eller snöskor går det att röra sig i området.

Caféservering under sommartid från Midsommar till mitten av augusti.
Utställning om byggnadstraditioner i Medelpad.
Gratis visningar av området av Sundsvalls Museum, dagligen under sommaren.
Mer information om vad som sker under sommaren finns på hemsidan.

Visa mer

Om denna aktivitet

 • Faciliteter
  Kostnadsfritt
 • Telefonnummer
  +46 (0)60-82177, (0)70-570 20 27
 • Mobilnummer
  +46 (0)73-366 67 73
 • Kontaktperson
  Märta eller Katarina
 • E-post
 • Webbsida
 • Externa länkar
 • Öppettider
  Öppet dagligen från midsommar till mitten av augusti.
 • Prisinformation
  Fri entré till området. Guidning 1000 kr för en grupp på 10 – 50 personer Vid fler än 50 personer kostnad 1 500 kr Guidning + demonstration av den vattendrivna ramsågen (förutsatt att det finns vatten) 1500 kr för en grupp på 10 – 50 personer