Lögdöstigarna - SCA skogstig, fiskestig, GPS-vandring

Adress: Lögdö, 86192 Bergeforsen Visa karta

Adress: Lögdö, 86192 Bergeforsen

Området kring Lögdö bruk är ett fantastiskt friluftsområde, med många stigar och sevärdheter.
I centrum av stigarna finns det traditionsrika Lögdö bruk.

De omgivande skogsmarkerna runt bruksområdet vilar på deltaavlagringar och här finns både SCAs skogsstig, naturstigar och en fiskestig. Djurlivet runt Lögdö är mångsidigt. Rikedomen på lövträd, buskar och örter ger arter som älg, rådjur och bäver goda livsbetingelser. Området kring Ljustorpsån har också en intressant insektsfauna. Några veckor under våren vandrar dessutom havsöringen upp för att leka i ån. För mer information och karta se kontaktinformation.

Show more

Om denna aktivitet