Ovansjöleden

Visa karta

Välkommen till Bergafjärden/Ovansjöleden
En 8 km rid- och vandringsled i varierad natur. Leden är tydligt uppmärkt och går över eller nära tallmoar, skogshyggen, gammelskog, våtmark och odlingsmark. Det finns goda möjligheter att få se fåglar, vilda djur och rara växter.

Leden passerar ett par trafikerade landsbygdsvägar och en bevakad järnvägsövergång. Förutom anvisningsskylt med symbol för vandrare och ryttare finns även åtta större stolpar på jämna mellanrum där du får mer information om naturen och bygden. Sträckan passar vem som helst med normal kondition och du behöver inte klättra. Från högsta punkten skymtar du havet i fjärran! Under säsong kan du äta och fika på Bergafjärdens Camping och Ovansjöparken.

Den som vill vandra extra de lux kan beställa taxi till fast pris - endera att åka längst bort först, eller för skjuts tillbaka till startpunkten. Taxi Sundsvall (060-199 000) 270 kr/bil, 370 kr/minibuss (gäller säsongen 2012).

För ryttare, eller snarare deras hästar, finns ett par enkla rasthagar vid start och mål vid Bergafjärdens Camping och nära Ovansjöparken. De är tänkta för en kort vila och skall mockas (utrustning finns, samt vattenhinkar. Camping- respektive parkägare ansvarar). Följ särskild skyltning till dessa hagar vid Bergafjärden - ridning får inte ske vid campingen.

Respektera allemansrätten
Allemansrätten gäller - motorfordon får ta en annan väg. All ridning och vandring sker på egen risk. På vägarna gäller vanliga trafikregler Tag emot det förtroende som markägare givit oss - trampa med varsamma steg och lämna inga spår av skräp efter dig!

Show more