Grenforsens naturreservat - naturskön forsravin i nedre Ljungan

Visa karta

Grenforsen i nedre delen av Ljungans dalgång är en mycket naturskön plats. Här finns ett vackert ravinlandskap med branta nipor med frodig vegetation utmed en brusande fors. Grenforsen är ett kommunalt naturreservat sedan 1998.

Grenforsen är ett välbesökt friluftsområde med stigar och vindskydd. Rast- och grillplatser finns anordnade på flera ställen och en stig följer längs norra sidan av älven. Det sköts av Sundsvall kommun och syftet med reservatet är att bevara områdets natur-, kultur- och rekreationsvärden och skydda vegetationen på nipbranterna för att förhindra erosion och förändrad landskapsbild.

Show more