Lill-Sundsjöns naturreservat - brandpräglad tallnaturskog

Adress: Lill-Sundsjön Liden Visa karta

Adress: Lill-Sundsjön Liden

Skogen vid Lill-Sundsjön är en fin barrnaturskog med upp till 350-åriga tallar, en del med spår av äldre skogsbränder. Skogen har rikligt med stående och liggande döda träd.

Lill-Sundsjön är ett kommunalt naturreservat som förvaltas av Sundsvalls kommun och syftet med reservatet är att området lämnas för fri utveckling där urskogsprägeln skall behållas och förstärkas. Områdets lättillgänglighet gör det till ett intressant och pedagogiskt utflyktsmål. Inga speciella åtgärder för friluftslivet har anordnats, utan detta ¨får besökas på egen hand.

Show more