Lill-Sundsjöns naturreservat - brandpräglad tallnaturskog

Adress: Lill-Sundsjön Liden Visa karta
Vägbeskrivning: 4,8 km nordöst om Sundsvall. Från E14 och E4, tag av mot väg 86. Lill-Sundsjöns naturreservat ligger söder om Indalsälven vid Liden. Från Liden åker du på bron över Indalsälven och fortsätter mot byn Åsen. Strax efter byn tar du söderut mot Daltorpet. Efter drygt 6 km efter den vägen kommer du till reservatet. En parkeringsficka och reservatsskylt finns i anslutning till grusvägen vid reservatets norra del. Vill du besöka fler reservat i området så har du Sundsjöåsens naturreservat som ligger alldeles i närheten nordost om Lill-Sundsjön och Åsens naturreservat. Du kan även köra från Knivtjärnshållet via väg 320 mellan Sundsvall och Holm. Strax före Sodalen tar du upp förbi Knivtjärn (put and take vatten) och sedan till vänster på vägen mellan Åsen och Backen.