Lovik-Storflons naturreservat

Adress: Lovik-storflon, 84067 SÖRBYGDEN Visa karta

Adress: Lovik-storflon, 84067 SÖRBYGDEN

Lovik-Storflon är ett flackt, lågproduktivt och mosaikartat myr- och skogsområde. Skogen är präglad av äldre tiders bränder men har efter dimensionsavverkningar och det senaste århundradets skogsbrandsbekämpning utvecklats till en äldre granskog med inslag av tallöverståndare och brandstubbar.

Reservatet bildades 1985 men utvidgades 2007 till 397 hektar varav skogen utgör 200 hektar. Reservatet är av regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet.

Show more

Avstånd

  • Turistinformation
    Ånge Naturum & Turistbyrå 40 km
  • Stad
    Ånge centrum 52 km
  • Tågstation
    Ånge station 52 km