Långharsholmens naturreservat

Adress: Långharsholmen , 86591 Sundsvall Visa karta

Adress: Långharsholmen , 86591 Sundsvall

För den fågelintresserade har ön Långharsholmen och det närliggande reservatet Stornäset på Alnön mycket att erbjuda. De betade strandängarna är utmärkta matställen för rastande vadare, änder och gäss.

Här kan även den växt- och geologiintresserad finna sitt lystmäte. På Långharsholmen förekommer ett stort antal unika och intressanta vulkaniska bergarter med en därtill hörande spännande flora.

Långharsholmes naturreservat bildades 1973 och är på 108 hektar. Reservatet är dessutom av Regeringen antaget som Natura 2000-område enligt habitatdirektivet och som skyddsområde enligt fågeldirektivet. Syftet med reservatet är att skydda området för dess betydelse för kännedom om landets natur och för dess betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Show more