Smedsgårdens naturreservat - Artrika ängsbackar på Alnö

Visa karta

Kanske är de småkulliga ängsbackarna i Smedsgården den bästa representanten för Norra Alnöns rika flora. Den höga kalkhalten i berget visar sig i växtlighetens sammansättning. Många arter är kalkälskande, men framförallt av typen torrängsväxter på den tunna och lätt uttorkade jorden. De växter som präglar Smedsgården är starkt beroende av att marken hålls öppen av betande djur eller med slåtter.

Show more