Storbergets naturreservat - gammelskog på utsiktsberg

Visa karta

Från Storbergets topp på 430 meter över havet är utsikten milsvid. Skogen på berget är naturskogsartad med bland annat förekomst av laven långskägg. 2013 utvidgades reservatet med anslutande lövblandad granskog i bergets sydsluttning.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en naturskogsartad granskogsmiljö med förekomst av den rödlistade laven långskägg, Usnea longissima.

Toppen ligger 430 meters nivån och består av hällmark där avverkning skedde under 1950-talet. Du ser långt i alla vädersträck och kan om vädret är det rätta skymta stadsbergen i Sundsvall. Tidigare fanns här ett brandbevakningstorn som uppfördes kring mitten av 1900-talet. Tornet revs för cirka 15 år sedan och idag återstår endast fundamenten, samt den tillhörande övernattningsstugan.

Show more