Stornäsets naturreservat

Visa karta

Stornäsets naturreservat är ett välbesökt område på nordöstra Alnön där det finns stora möjligheter att skåda fågel. Både under vår och höst rastar mängder av fåglar här. Variationen i reservatet gör det också till ett populärt område för friluftsintresserade.

Syftet med reservatet är att bevara en av länets mest värdefulla rastplatser för fåglar, och att bevara goda häckningsmiljöer för dessa. Det innebär att bevara ett stort, sammanhängande lövskogsområde, omgivande ängs- och hagmarker samt länets största hävdade havsstrandäng och dess anslutande artrika grunda havsbottnar. Dessutom ska betydelsen som rekryteringsområde för sik bevaras.

Show more

Avstånd

 • Shopping
  Birsta City 8 km
  IKEA 8 km
 • Flygplats
  Sundsvall Timrå Airport 8 km
 • Arena eller träffpunkt
  Nordichallen/Gärdehov 8 km
  Eon Arena 9 km
 • Tågstation
  Timrå station 9 km
  Sundsvall Centralstation 12 km
 • Stad
  Timrå centrum 9 km
  Sundsvalls centrum 12 km
 • Attraktion
  Casino Cosmopol 11 km
  Himlabadet 12 km
 • Busstation
  Sundsvalls Busstation 11 km
 • Turistinformation
  Stenstan Visitor Center 12 km
  Ånge Naturum & Turistbyrå 81 km