Fageråsens naturreservat

Adress: Lögdö Ljustorp Visa karta

Adress: Lögdö Ljustorp

Reservatet bildades 1985 och är på 300ha. Fageråsen är ett omväxlande och småkuperat naturreservat. Här finns en mosaikartad natur med myrar och sumpskogar i sänkorna och brandpräglad barrskog på de högre partierna.

Syftet med reservatet är att bevara biologisk mångfald och en värdefull naturmiljö, närmare bestämt en brandpräglad naturskogsmiljö med en hel del av de strukturer som kännetecknar ett naturligt brandpräglat skogsekosystem. Syftet är även att ge allmänheten möjlighet till naturupplevelser.

Show more