Örasjöbäcken-Storsvedjans naturreservat - gammelskog med pärlmusselbäck

Visa karta

Reservatet består av Örasjön, Örasjöbäcken samt omgivande naturskogar. Örasjöbäcken rinner från Örasjön ner till Laxsjöån. I bäcken finns bland annat öring, stensimpa och flodpärlmussla. Att det finns flodpärlmusslor i bäcken var ett av huvudskälen till att området blev skyddat som naturreservat.

Naturreservatet bildades 2006 och är knappt 22 hektar stort.
Här finns också två olika vandringsleder/stigar, dels en kortare runt sjön och sen en avstickare upp till Lerbäckstallen.

Show more