Åstöns naturreservat

Visa karta

Åstön längst ut på Tynderölandet var tidigare ett skjutfält men är nu ett välbesökt friluftsområde. Här kan du uppleva havsvågornas krafter mot klipporna, se vårblommande växter vid kapellet, spana efter fåglar och göra upp eld på en iordningställd eldplats.

Efter att militären avvecklat verksamheten har antalet besökare till den yttre delen av Åstöhalvön stigit. Även båttrafiken har ökat och främst Åkeröviken med sin naturliga hamn är en välbesökt plats. Totalt kommer uppskattningsvis 20 000 besökare årligen till Åstön varav många på Åstödagen som firas årligen vid Skeppshamn.
Här finns också kulturmiljöer i form av fiskelägen, kapell, lotstorn samt militära byggnader och anläggningar.

Show more